BG

No products in the cart.

Потребителско меню

Return policy

РЕКЛАМАЦИИ

1. При установено несъответствие на доставената стока с направената поръчка клиента има право да предяви рекламация в срок 7 работни дни от доставката й.
2. Рекламацията се предявява пред фирмата. За да бъде уважена, клиентът следва да приложи стоката по възможност в ненарушена опаковка, както и документите, които я придружават при доставката – касова бележка, фактура и др. документи, установяващи несъответствието на стоката.
3. В случай, че претенцията е основателна клиента може да избере начина на удовлетворяване на рекламацията – чрез замяната на стоката с нова, съответстваща на сключения договор за продажба или поправка, ако замяната е невъзможна.
4. Клиента няма право да претендира за възстановяване на заплатената от него сума или намаляване на цената, ако „ЛУДА СТИЛ” ЕООД се съгласи на удовлетворяване на рекламацията по някой от горните два начина.
5. Възстановяване на заплатени суми се извършва само в случай, че удовлетворяването на рекламацията е невъзможно по някой от начините, посочени в т. 6.3. от договора.